5kits

AVON a Aliancia žien Slovenska spustili projekt vzdelávania pre študentky a študentov stredných škôl

Spoločnosť AVON Cosmetics prostredníctvom projektu AVON proti domácemu násiliu s partnerkou projektu – Alianciou žien Slovenska realizuje na slovenských stredných školách projekt vzdelávania o násilí na ženách a domácom násilí. Projekt zahŕňal v prvej fáze sériu workshopov pre pedagógov a pedagogičky, v druhej fáze prebiehajú workshopy so študentkami a študentmi s cieľom vzdelávať mládež o tejto problematike, a tak pôsobiť prevenčne.

(článok obsahuje fotogalériu)

„Spoločnosť AVON Cosmetics sa chce v spolupráci s Alianciou žien sústrediť na prevenciu. Veríme, že násilie sa dá zo spoločnosti odstrániť výchovou a vzdelaním. Otvorenie tejto problematiky v školách je garanciou udržania povedomia o ľudských právach, o nenásilných vzťahoch ako aj o rodovej rovnosti. Vzdelávanie študentov a študentiek ako aj jednoduché informovanie o problematike domáceho násilia a násilia na ženách obsahuje obrovské množstvo tém, ktoré by mala dorastajúca generácia poznať, preto sme sa rozhodli tento projekt spustiť, povedala Magdaléna Drsová, riaditeľka PR a reklamy ČR a SR spoločnosti AVON.

„Korene násilného konania ako aj jeho toleracia spoločnosťou a jeho nedostatočné rozpoznanie obeťami siahajú až do tvorby hodnotového rebríčka detí v ich primárnych rodinách. Preto je potrebné, aby sa informácie o príčinách násilia voči ženám a blízkym ľuďom v rámci rodiny ako aj potreba jeho zásadného odmietnutia dostali k ľuďom čo najmladším,“ poznamenala Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien.

Workshopy sú určené pre študentov a študentky tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl. Prebiehajú pod vedením expertiek a expertov z Aliancie žien Slovenska,  organizácie, ktorá je v tejto problematike jednou z najaktívnejších, najznámejších a odborne najsilnejších. Doteraz bolo zrealizovaných 19 workshopov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 400 študentov a študentiek. V budúcnosti sa workshopy budú realizovať na ďalších školách v rámci celého Slovenska.

AVON proti domácemu násiliu

Charitatívny projekt AVON proti domácemu násiliu vznikol v septembri 2008 s cieľom upozorniť na problematiku domáceho násilia, prispieť k zlepšeniu informovanosti verejnosti a ukázať mnohým ženám cestu z ťažkej životnej situácie.

Súčasťou projektu je aj získavanie finančných prostriedkov predajom špeciálnych  symbolov projektu. Získané finančné prostriedky sú určené na konkrétne projekty a aktivity orientované na boj proti domácemu násiliu a násiliu páchanom na ženách na Slovensku.

Partnerkou projektu je Aliancia žien Slovenska. Viac informácií získate na www.avonprotidomacemunasiliu.sk.

Aliancia žien Slovenska sa od svojho vzniku v roku 1994 venuje monitorovaniu dodržiavania ľudských práv žien na Slovensku  v súlade s dokumentmi OSN, Európskej únie a Rady Európy. Vzdeláva, publikuje, novelizuje zákony a prevádzkuje nonstop SOS linku domáceho násilia.

www.alianciazien.sk, SOS linka: 0903 519 550