5kits zhao

25. novembra si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Ženské aktivistky na celom svete označujú 25. november za deň boja proti násiliu už 29 rokov. Tento deň si vybrali práve preto, lebo v roku 1960 boli brutálnym spôsobom zavraždené tri mirabalské sestry v Dominikánskej Republike. Postavili sa svojmu vládcovi – Rafaelovi Trujillovi, ktorý vládol diktátorským spôsobom a sestry nechal zavraždiť. V roku 1999 bol Valným zhromaždením OSN vyhlásený tento deň za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách.

Ženy sa stávajú obeťami násilia nielen vo vojnách, ale aj v čase mieru. Násilie páchané na ženách je často ignorované a zriedka potrestané. A preto ide o závažný a čoraz viditeľnejší celosvetový problém. Tento problém sa týka všetkých žien, bez ohľadu na zárobok, farbu pleti, sociálnu triedu a kultúrne zázemie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v Ghane uvádza globálnu štatistiku za minulý rok, podľa ktorej je žena v USA svojím partnerom bitá každých pätnásť sekúnd, v Južnej Afrike je sexuálne zneužitá žena každých 23 sekúnd a v Bangladéži je 41 percent ženskej populácie zneužitých počas ich celého života. Anglická polícia počas minulého roka zaznamenala každú minútu hovor na ich linke, ktorý sa týkal domáceho násilia. Z toho až 80 percent boli ženy. Celková štatistika ukazuje, že každá tretia žena na svete je zneužitá, či už fyzicky, psychicky, alebo sexuálne.

Formy domáceho násilia

Fyzické násilie – týranie, kopanie, bitie, ťahanie za vlasy, popálenie, vražda

Psychické násilie - citové týranie, slovné vyhrážanie, vydieranie, vyvolávanie výčitiek, pocitov viny, zosmiešňovanie

Sexuálne násilie – znásilnenie, nútenie do aktivít, ktoré žena nechce

Sociálne násilie – izolovanie obete od spoločnosti, bránenie styku z okolím, priateľmi, blokovanie telefónu a pod.

Ekonomické násilie – obmedzovanie prístupu k peniazom alebo zakazovanie chodiť do práce.

Skúsenosť s rôznymi formami násilia

PODOBY NÁSILIA ŽENY NAJČASTEJŠIE PREJAVY

Kedy sa to začína?

Počiatočne príznaky sa zvyknú objavovať už v prvom roku manželstva alebo  partnerstva a problém vo väčšine prípadov kulminuje po 10. roku vzťahu. Násilnícke prejavy prichádzajú v rôznych obdobiach, v súvislosti s náročnými situáciami a v zložitých životných okamihoch. Až 35% partnerstiev, kde sa vyskytli prejavy domáceho násilia, zaznamenalo prvé problémy veľmi krátko po uzavretí manželstva.

Väčšina prípadov domáceho násilia pritom zostava utajená. Častým dôvodom býva fakt, že týrané ženy sa mylne domnievajú, že násilie vyprovokovali vlastným  správaním. Vzťah medzi obeťou a násilníkom je charakteristicky pripútaním, teda závislosťou obete od násilníka. Jedným zo znakov tohto špecifického a veľmi zložitého vzťahu je lojalita k násilníkovi, snaha chrániť ho. Žena súcití skôr s nim ako sama so sebou. Ďalšie poznatky hovoria, že týrané ženy sú najviac ohrozene až po prejavení snahy opustiť týrajúceho partnera.

Prečo väčšina prípadov domáceho násilia zostáva utajená?

Ženy sa často mylne domnievajú, že násilie vyprovokovali vlastným správaním. Vzťah medzi obeťou a násilníkom je charakteristický pripútaním, závislosťou obete od násilníka. Jedným zo znakov tohto špecifického vzťahu je lojalita k násilníkovi, snaha chrániť ho a súcitiť s ním. Týrané ženy sú najviac ohrozené po prejavení snahy opustiť týrajúceho partnera.

Na odstránení násilia voči ženám, či už v súkromí domova, na verejnosti alebo na pracovisku, by sa mali aktívnym záujmom podieľať všetci občania. Mnohé formy násilia pretrvávajú aj kvôli ľahostajnosti príbuzných, priateľov a susedov obetí. Spoločnosť AVON Cosmetics v roku 2008 odštartovala projekt AVON proti domácemu násiliu.

AVON proti domácemu násiliu

Charitatívny projekt AVON proti domácemu násiliu vznikol, aby ukázal mnohým ženám cestu z ťažkej životnej situácie. Týmto spôsobom chce spoločnosť AVON naďalej zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a prispieť k zlepšeniu informovanosti o problematike domáceho násilia páchaného na ženách.

Ciele projektu

  1. Zlepšiť postavenie žien v spoločnosti, ich zdravie a životné podmienky.
  2. Zlepšiť informovanosť o problematike domáceho násilia páchaného na ženách.
  3. Predajom špeciálnych symbolov – získavať finančné prostriedky na podporu konkrétnych projektov zameraných na boj proti domácemu násiliu na Slovensku.
  4. Spolupracovať s neziskovými organizáciami, odborníkmi, ktorí sú kompetentní riešiť jednotlivé problémy.
  5. Pri osobnej konfrontácii so situáciou týkajúcou sa domáceho násilia pomáhať odporúčaním odbornej pomoci u partnerov projektu.

Partnerkou projektu je Aliancia žien Slovenska. Viac informácií získate na www.avonprotidomacemunasiliu.sk.

Symboly odhodlania

Súčasťou projektu je aj získavanie finančných prostriedkov predajom špeciálnych  symbolov projektu – Náramok odhodlania, Náhrdelník odhodlania a Prsteň odhodlania.

Symboly je možné zakúpiť si prostredníctvom Avon Lady/Avon Gentleman, alebo na web stránke www.avonprotidomacemunasiliu.sk.

Získané finančné prostriedky sú určené na prevádzku SOS linky domáceho násilia prevádzkovanej Alianciou žien Slovenska a na konkrétne projekty orientované na boj proti domácemu násiliu páchanom na ženách na Slovensku.

Aktuálne spoločnosť AVON Cometics prostredníctvom projektu AVON proti domácemu násiliu s partnerkou projektu – Alianciou žien Slovenska realizuje na slovenských stredných školách projekt vzdelávania o násilí na ženách a domácom násilí. Projekt zahŕňal v prvej fáze sériu workshopov pre pedagógov a pedagogičky, v druhej fáze prebiehajú workshopy so študentkami a študentmi s cieľom vzdelávať mládež o tejto problematike, a tak pôsobiť prevenčne.