hgh usage

AVON Foundation for Women udelila ocenenia osobnostiam, ktoré menia životy žien

Bratislava, 29. októbra 2010 — V stredu 27. októbra 2010 sa v New Yorku konal jubilejný desiaty ročník gala večera AVON Foundation for Women (Nadácie AVON pre ženy). Na benefičnom podujatí spoločnosť AVON vyznamenala výnimočné ženy a mužov, ktorí sa významne zapojili do boja proti rakovine prsníka a násiliu páchanému na ženách.

(článok obsahuje video)

Počas desaťročnej histórie tohto výnimočného podujatia sa na filantropické aktivity spoločnosti AVON podarilo vyzbierať už viac ako 20 miliónov USD. Benefičným večerom Nadácie AVON pre ženy sprevádzali  Reese Witherspoon, oscarová americká herečka a globálna veľvyslankyňa spoločnosti AVON, a  Andrea Jung, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AVON. V rámci programu vystúpili aj herci Patrick a Jillian Dempseyovci a modelka Christy Turlington Burns. Špeciálnou časťou programu bolo vystúpenie Melissy Etheridge.

Na benefičnom večeri sa zúčastnilo viac ako 550 hostí, ktorí na podporu boja proti rakovine prsníka a boja proti násiliu na ženách venovali viac ako 2.2 milliónov USD.  „Toto je pre nás veľmi špeciálne jubileum, kedy oceňujeme výnimočných ľudí, ktorí menia životy žien a vyznávame ich prínos k zdraviu a povzbudeniu žien, aby bojovali za svoje práva,” povedala  Andrea Jung. „Vďaka štedrosti našich podporovateľov, spolu s obrovským úsilím ďalších miliónov ľudí, ktorí sú po celom svete, vrátane AVON Ladies, našich zákazníkov a priateľov, je AVON spoločnosťou, ktorá má najsilnejšie filantropické aktivity zamerané na pomoc ženám.”

Ocenení Nadáciou AVON pre ženy

Od roku 2001 spoločnosť AVON oceňuje osobnosti, organizácie a spoločnosti za prínos v riešení problémov, ktoré trápia ženy po celom svete. Tento rok boli Nadáciou ocenené tieto osobnosti a organizácie:

Andrea Jung udelila Ocenenie za medicínsky rozvoj v boji proti rakovine prsníka prezidentovi a výkonnému riaditeľovi new-yorskej presbyteriánskej nemocnice doktorovi Herbovi Pardesovi a doktorke Dawn Hershman, jednej z riaditeliek Programu AVON proti rakovine z Onkologického centra Herberta Irvinga v new-yorskom presbyteriánskom medicínskom centre.

Christy Turlington Burns odovzdala grant vo výške 520.000 USD na založenie AVON centra pre rakovinu na Haiti. Program zabezpečí dodanie lekárskych expertov do kliník na 10 miestach na Haiti, ktorí budú školiť zdravotných pracovníkov na odborné vyšetrenie prsníka.

Ocenenie Hlas odvahy odovzdala Reese Witherspoon Anne Quindlen, autorke knihy Úplne posledná. Týmto ocenením sa vzdáva pocta tým, ktorí svoj hlas prepožičali na to, obraňovali a hovorili za tých, ktorí trpia domácim násilím. Kniha ilustruje tragické dôsledky, ktoré môžu vzniknúť, keď si nevšimneme alebo neurobíme nič, aby sme zastavili deštruktívne vzťahy medzi tými, ktorých poznáme a máme radi.

Finálne ocenenie večera - za podporu komunity, odovzdala Reese Witherspoon ambasádorke svetového úradu pre problémy žien, Melanne Verveer. Toto ocenenie vzdáva hold osobnostiam a organizáciám, ktoré pomáhajú zastaviť násilie voči ženám.

AVON Foundation for Women (AVON Nadácia pre ženy)

AVON Nadácia pre ženy je najväčšou firemnou filantropickou organizáciou zameranou na ženy na svete. Od jej vzniku v roku 1955 si plní záväzok zlepšovať životy žien a ich rodín. Za polstoročie svojho pôsobenia sa sústredila najmä na boj proti rakovine prsníka a boj proti domácemu násiliu. V roku 2010 poločnosť AVON venovala viac ako 800 miliónov amerických dolárov vo viac ako 50 krajinách sveta na pomoc ženám.