hgh usage

Október: mesiac boja proti rakovine prsníka

Mesiac október je pre AVON a nadáciu AVON Foundation For Women vždy veľmi dôležitým mesiacom, je to mesiac boja proti rakovine prsníka. Pri tejto príležitosti sa s vami chceme podeliť o obrovské úspechy, ktoré sa spoločnosti AVON v oblasti zlepšovania života žien podarilo dosiahnuť.

Minulý týžden získal AVON a nadácia AVON Foundation For Women ocenenie Global Citizen Award za dôležitú prácu, ktorú robí s cieľom dosiahnuť trvalé spoločenské zmeny v prospech žien po celom svete. Toto prestížne ocenenie prevzala v mene spoločnosti jej prezidentka Andrea Jung.

Vďaka veľkému odhodlaniu spolupracovníkov, AVON Ladies a AVON Gentlemen, zákazníkov a účastníkov AVON POCHODov proti rakovine prsníka, dokázal AVON a AVON Foundation For Women vyzbierať viac ako 800 miliónov amerických dolárov na aktivity zamerané na zlepšenie života žien po celom svete. Rovnako výbornou správou je, že sa blíži k naplneniu nášho cieťa – poskytnúť celosvetovo do roku 2012 viac ako 1 bilión amerických dolárov na tieto aktivity. Väčšina týchto prostriedkov je určená na boj proti rakovine prsníka, pričom k dnešnému dňu sme najväčším podporovateľom myšlienky boja proti tejto zákernej chorobe.

Každý deň je AVON bližšie v napĺňaní svojho záväzku. Aj vďaka vašej podpore sa podarilo AVONu v oblasti filantropie:

- získať viac ako 370 miliónov USD prostredníctvom AVON POCHODu proti rakovine prsníka v USA, vrátane 50 miliónov USD v roku 2010;

- získať viac ako 10 miliónov USD prostredníctvom AVON POCHODu proti rakovine prsníka po celom svete;

- rozšíriť osvetu o problematike rakoviny prsníka medzi 100 miliónov ľudí po celom svete;

- vyzvať 14 miliónov žien na celom svete, aby išli na vyšetrenie prsníkov;

- poskytnúť viac ako 175 miliónov USD na urýchlenie výskumu rakoviny prsníka od roku 2000.

Jedná sa vskutku o impozantné míľniky! Vďaka patrí každému z vás, kto nejakým spôsobom napomohol myšlienke zmeniť životy žien. Spoločne tak dávame najavo celému svetu, že nám na ňom záleží.