hgh usage

Bojujte proti domácemu násiliu s novým symbolom – Prsteňom Odhodlania

Spoločnosť AVON Cosmetics v rámci projektu AVON proti domácemu násiliu predstavuje jeho nový symbol -  Prsteň odhodlania.

Prsteň sa tak popri Náramku a Náhrdelníku odhodlania stáva ďalším symbolom projektu, ktorého predajom sa získavajú finančné prostriedky určené na podporu prevádzky SOS linky domáceho násilia, ktorú prevádzkuje partner projektu – mimovládna organizácia Aliancia žien Slovenska, ako aj na podporu konkrétnych projektov orientovaných na boj proti domácemu násiliu.

Predajná cena Prsteňa odhodlania je 5,00 € a v predaji je od kampane 15/2010 (október 2010).

Charitatívny projekt AVON proti domácemu násiliu vznikol v septembri 2008 s cieľom upozorniť na problematiku domáceho násilia, prispieť k zlepšeniu informovanosti verejnosti a ukázať mnohým ženám cestu z ťažkej životnej situácie.

Partnerom projektu je Aliancia žien Slovenska. Viac informácií získate na www.avonprotidomacemunasiliu.sk.