5kits zhao

AVON predstavuje projekt „Hello Green Tomorrow“

New York, NY – 16. marec 2010 – Spoločnosť AVON Products Inc (NYSE: AVP) dnes oznámila, že odštartovala celosvetovú ekologickú mobilizáciu na záchranu Atlantického dažďového pralesa vo viac ako 65 krajinách sveta a venovala príspevok vo výške 1 milióna amerických dolárov organizácii The Nature Conservancy, čím zahájila svoju novú iniciatívu s názvom „Hello Green Tomorrow“ (Pre zelenší zajtrajšok).

Spoločnosť AVON predstavila ucelený projekt po celom svete, aby získala finančné prostriedky na novú výsadbu a obnovu tohoto pralesa. Za každý 1 dolár vyzbieraný v rámci tejto celosvetovej iniciatívny sa zasadí a obnoví jeden strom, a za každý milión stromov, vrátane prvého milióna, ktorý venovala spoločnosť AVON, sa obnoví takmer 2500 akrov, vďaka čomu  sa pomôže zabezpečiť zlepšenie budúcnosti pre ďalšie generácie.

„Prostredníctvom tejto celosvetovej občianskej aktivity má spoločnosť AVON jedinečnú možnosť rozbehnúť svetové ženské ekologické hnutie na ochranu prírody a vzdelávať a vyzvať milióny ľudí, aby prispeli na obnovu Atlantického dažďového pralesa – aby pomohli zachrániť našu planétu len za 1 americký dolár,“ uviedla generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AVON Andrea Jung.

Projekt spoločnosti AVON „Hello Green Tomorrow“ sa najskôr zameria na obnovu juhoamerického Atlantického dažďového pralesa, jedného z tropických dažďových pralesov, ktoré sú „pľúcami Zeme“. So svojou zostávajúcou rozlohou 7% sa radí k jednému z najohrozenejších ekosystémov. Výsadba stromov v Atlantickom dažďovom pralese v rámci projektu „Hello Green Tomorrow“, podporí projekt Programu OSN pre životné prostredie s názvom „Plant for the Planet: Billion Tree“ (Miliarda stromov pre planétu Zem).

„Zachovanie Atlatnického dažďového pralesa je zásadnou prioritou,“ vysvetlil Fernando Veiga, manažér pre ekologické služby organizácie The Nature Conservancy v Brazílii, ktorá je partnerom iniciatívy pre vysadenie nových stromov „Hello Green Tomorrow“ spoločnosti AVON. „Jedná sa o jednu z najväčších studní biologickej diverzity na Zemi, ktorá zahŕňa najrôznejšie druhy primátov, cicavcov, obojživelníkov, plazov, rýb a vtákov. Prales je pre milióny miestnych ľudí zdrojom živobytia a ochraňuje významné zdroje pitnej vody. Atlantický dažďový prales má význam pre všetkých ľudí na svete, keďže pomáha regulovať atmosféru a stabilizovať svetovú klímu.”

Viac informácií nájdete na www.hellogreentomorrow.com.

Spoločnosť AVON Products, Inc.

AVON, spoločnosť pre ženy, je poprednou svetovou kozmetickou spoločnosťou s ročným obratom presahujúcim 10 miliárd dolárov. Ako najväčší priamy predajca na svete ponúka spoločnosť AVON svoje výrobky ženám vo viac ako 100 krajinách sveta prostredníctvom približne 6,2 milióna AVON Ladies a AVON Gentlemen. Sortiment AVONu zahŕňa kozmetické výrobky, módu a výrobky pre domácnosť pod známymi značkami ako Avon Color, Anew, Skin-So-Soft, Advance Techniques, Avon Naturals a Mark. Spoločnosť AVON je svetovým lídrom v oblasti boja proti rakovine prsníka a boja proti domácemu násiliu. Vďaka nadácii AVON Foundation for Women a celosvetovým dobročinným programom sa podarilo vyzbierať a na potrebné účely po celom svete darovať viac ako 730 miliónov amerických dolárov. Spoločnosť sa venuje ekologickému dozoru a umiestnila sa na 25. pozícii v „zelenom“ rebríčku časopisu Newsweek ako jedna z 500 najväčších amerických spoločností. Spoločnosť AVON je zaviazaná podnikať činnosti vedúce k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia na celom svete. Viac informácií o spoločnosti AVON nájdete na www.avoncompany.com.

Organizácia The Nature Conservancy

Organizácia The Nature Conservancy (TNC) bola založená v roku 1951 a je poprednou organizáciou zaoberajúcou sa ochranou životného prostredia. Pôsobí po celom svete a snaží sa pre prírodu a ľudstvo chrániť ekologicky významné územia a vodstvo. Táto organizácia má sídlo v Spojených štátoch, je zastúpená vo viac ako 30 krajinách a po celom svete sa jej podarilo ochrániť viac ako 119 miliónov akrov pôdy, 5000 míľ vodných tokov a na celom svete riadi viac ako 100 projektov na ochranu morí. Je hlavným partnerom programu pre získavanie finančných prostriedkov „Hello Tomorrow“ (Pre zelenší zajtrajšok). Organizácia The Nature Conservancy plánuje s pomocou svojho brazílskeho tímu a s podporou lokálnych partnerov, ktorí sa zameriavajú na ochranu životného prostredia, vysadiť a obnoviť prales a zároveň sa o stromy aj starať, aby bol zabezpečený dlhodobý prínos Atlantického dažďového pralesa.

Projekt programu OSN pre životné prostredie Plant for the Planet: Billion Tree Campaign

Program OSN pre životné prostredíe (UNEP) je hlasom pre životné prostredie v rámci systémov Spojených národov. Poslaním programu UNEP je viesť a podporovať partnerskú spoluprácu v oblasti starostlivosti o životné prostredie na základe inšpirácie, poskytovania informácií a umožneniu národom a ľuďom zlepšiť kvalitu svojho života bez negatívnych následkov pre budúce generácie. Program „Hello Green Tomorrow“ podporuje kampaň programu UNEP „Plant for the Planet: Billion Tree Campaign“ (Miliarda stromov pre planétu), celosvetovú iniciatívu zameranú na vysádzanie stromov, do ktorej sú zapojení ľudia, komunity, obchodné spoločnosti, priemyslové odvetvia, organizácie občianskych spoločností a vlády v 170 krajinách sveta. Kampaň „Miliarda stromov pre planétu“ bude mať významný prínos pre Medzinárodný rok biodiverzity 2010, ktorý má posilniť povedomie o význame biodiverzity pre naše zdravie.