hgh usage

AVON bola zaradená medzi top zelené spoločnosti spravodajského týždenníku Newsweek

Spravodajský týždenník Newsweek nedávno zverejnil rebríček top 500 „zelených spoločností“. Spoločnosť AVON získala „zelené“ skóre vo výške 84,70 bodov zo 100, čím bola zaradená na 25. miesto. V kategórii „spotrebiteľské produkty“ AVONu patrí tretie miesto, hneď za spoločnosťami Nike a Johnson Controls. V kategórii „personal care“ mu patrí prvenstvo.

Výskum každoročne zverejňuje americký spravodajský týždenník Newsweek vydávaný v New Yorku. Distribuuje sa po celých Spojených štátoch i celosvetovo v štyroch anglických verziách a ďalších jazykových mutáciách.

Autori výskumu sa vyjadrili, že AVON si zaslúžil svoje miesto vďaka silnému environmentálnemu manažmentu. AVON sa radí medzi top spoločnosti vďaka záväzku redukovať vo svojich výrobných miestach množstvo plynov spôsobujúcich skleníkový efekt až o 40% (od roku 2002).

Poradie bolo vytvorené na základe 4 hlavných meraní, ktoré tvorili celkové „zelené skóre“: celkové environmentálne skóre spoločnosti, založené na skóre environmentálneho dosahu, skóre zelenej stratégie a skóre reputácie.

Environmentálne skóre vyjadruje celkový environmentálny dopad aktivít spoločnosti na skleníkový efekt, spotrebu vody, kyslé dažde a stav pôdy. Skóre zelenej stratégie a výkonu zahŕňa environmentálnu stratégiu spoločnosti, vrátane toho, že spoločnosť používa „zelené prostriedky a vybavenie“ a vytvára ďalšie environmentálne iniciatívy.

Skóre reputácie bolo vytvorené na základe medzinárodného prieskumu postojov manažérov, profesionálov v oblasti spoločenskej zodpovednosti, akademikov a ďalších expertov na environmentálne otázky.

Viac informácii o rebríčku vrátane celkového poradia nájdete na webovej stránke:

http://greenrankings.newsweek.com/companies/industry/consumer-products-cars

Viac o stratégii spoločenskej zodpovednosti spoločnosti AVON nájdete na stránke

http://responsibility.avoncompany.com/