hgh usage

AVON pomáha obetiam prírodných katastrofy

Filipíny sa opäť musia vysporadúvať s následkami ničivej katastrofy. Záplavy, vlna tsunami, zemetrasenia a tajfún Ketsna spôsobili rozsiahle škody v juhovýchodnej Ázii, pričom najväčšie škody boli zaznamenané na Filipínach. Zomrelo najmenej 400 ľudí, tisíce rodín sú bez domova a tí čo mali šťastie, našli útočisko v evakuačných centrách. AVON sa rozhodol pomôcť obetiam katastrofy finančne aj materiálnou pomocou.

AVON začal pomáhať ako na lokálnej, tak aj globálnej úrovni. Z prostriedkov Nadácie AVON bolo postihnutým oblastiam poskytnutých 25 000 amerických dolárov. Okrem finančnej podpory bola zabezpečená aj materiálna pomoc v podobe produktov AVON pre udržanie základnej hygieny, potravinové balíčky a šatstvo.

Okamžite po katastrofe bol zmobilizovaný Americký Červený kríž, ktorý pomáha obetiam priamo na mieste. Poskytuje vodu, potraviny a prostriedky prvej pomoci všetkým, ktorí pomoc potrebujú.

Ak by ste mali záujem pomôcť obetiam katastrofy, prosím kliknite na stránku www.AmericanRedCross.org, kde nájdete informácie o Americkom Červenom kríži. Prípadne priamy link na online zbierku je: https://american.redcross.org/site/Donation2?idb=211612691&df_id=1086&1086.donation=form1&JServSessionIdr002=wd9fib3ka1.app197a

Centrála AVON na Filipínach oznámila, že ničivá katastrofa z prelomu septembra a októbra 2009 postihla aj veľa zamestnancov AVON-u spolu s ich rodinami. Preto sa AVON rozhodol poskytnúť im finančnú aj materiálnu pomoc a zabezpečiť tak pre nich základnú pomoc. Viac než 15 000 reprezentantom AVON-u bola poskytnutá finančná podpora v podobe náhrady za škody spôsobené ničivou katastrofou. Pomoc sa koncentruje najmä na 5 najviac postihnutých oblastí na severe Manily.

Ďakujeme!