hypertropin

AVON získal prestížne ocenenie Via Bona Slovakia nadácie Pontis

avon_ziskal_prestizne_ocenenie_via_bona_slovakia_nadacie_pontis2Nadácia Pontis vo štvrtok 2.apríla 2009 vyhlásila na slávnostnom galavečere víťazov ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2008 v desiatich kategóriach. Cenu v kategórii za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu získala spoločnosť AVON Cosmetics za aktivity zamerané na boj proti rakovine prsníka. Cenu prevzal Michal Borec, riaditeľ pre PR a reklamu ČR a SR.

„Veľmi sa tešíme tomuto oceneniu. Boj proti rakovine prsníka je pre nás prioritným projektom. Rakovina prsníka je ochorenie, ktoré má žial prvú pozíciu v rebríčku rakovinových ochorení, ktoré ženy postihujú a preto sa naša spoločnosť rozhodla tejto tematike venovať. Sme spoločnosť pre ženy a okrem toho, že ženy skrášľujeme, chceme, aby boli zdravé a náležite sa o svoje zdravie starali. Toto ocenenie vnímame ako najvyššie ocenenie našej dlhoročnej práce a zrealizovaných projektov“, povedal Michal Borec.

Ide už o deviaty ročník odovzdávania týchto ocenení, udeľovaných Nadáciou Pontis s cieľom vyjadriť verejné uznanie firmám kladúcim dôraz na zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Tento rok sa rozhodovalo o najlepších firemných projektoch v desiatich kategóriách a udelené bolo aj Čestné uznanie za mediálny prínos.

O víťazoch vo firemných kategóriách rozhodovala 20 členná komisia v dvoch kolách. Do deviateho ročníka ocenenia za aktivity realizované v roku 2008 sa prihlásilo spolu 82 nominácií. Viac informácií získate na www.nadaciapontis.sk.

AVON proti rakovine prsníka
Spoločnosť AVON Cosmetics sa na Slovensku angažuje v boji proti rakovine prsníka už od roku 1998. Od vzniku projektu AVON vyzbieral takmer 1 mil. € predajom špeciálnych symbolov, ktoré sú súčasťou každého AVON katalógu. Vyzbierané finančné prostriedky boli použité najmä na projekty v oblasti podpory prevencie a šírenia osvety o ochorení, vzdelávanie zdravotníckeho personálu, študentov, na psychosociálnu podporu žien či na kúpu operačnej techniky a úhradu rehabilitačných kúpeľných pobytov pre ženy s rakovinou prsníka. Tieto projekty/aktivity boli realizované aj v spolupráci s nadáciou onkologickej chirurgie Medical, s pacientskou organizáciou EUROPA DONNA Slovensko a nadáciou Project Hope. Významným partnerom AVON-u v aktivitách venovaných boju proti rakovine prsníka je od roku 2007 Liga proti rakovine. Toto zmysluplné partnerstvo je prínosom nielen pre onkologických pacientov ale aj pre širokú verejnosť v oblasti prevencie. Projekt podporuje 13 známych osobností slovenského spoločenského života. Viac informácií o projekte získate na www.zdraveprsia.sk.